Morele verval

Gal 5:13 ev.

Inleiding

Ons spot en lag al oor koerantopskrifte van die en daardie bedrogspul wat oopgevlek is; of een of ande rheld wat geval het.  Het u ook die grappies gehoor na Joost se storie gebreek het.  Blitsig het die grappe toegeslaan.  Elke koerant probeer om die “scoop” van die dag of week te kry sodat hul verkoopsyfers kan styg.  Vir Koerante gaan dit net oor besigheid; alles gaan oor verkope.  Daar’s gereeld debatte oor hoe vêr ‘n koerant se verantwoordelikheid strek; en wat ons regtig wil hoor.  Die Son se missie is om al die lelikste stories te gaan uitkrap en ewe lelik op te dis. 

Die tragiese is, liewe gemeente, die vlak waartoe ons gedaal het; “how low can you go”.  Die meerderheid inwoners in hierdie land sê sensus na sensus dat hulle aan ‘n Christelike kerk behoort.  Vir jare het die Afrikaner daarop geroem dat hulle ‘n volk is wat na aan die Here leef.  Na die NG Kerk is dikwels verwys as die NP in gebed. 

Kyk ons vandag na die lewe en waardes wat hierdie 75%+ christene uitleef, moet ons eintlik ons kop in skaamte laat sak oor die morele verval… 

 • Waterkloof-4 – Jong seuns (16) vermoor ‘n man in ‘n park in Pta vir geen spesifieke rede as om skynbaar plesier daaruit te put nie. 
 • en nou’s die skoolhoof van dieselfde skool ook nog aangkla vir bedrog van skool fondse (dit verklaar skielik die 4 se gedrag)
 • Drank misbruik onder jongmense – Ouers sê dis ‘n noodsaaklike stadium waardeur hulle kinders gaan ?!?
 • Beweging om homoseksualiteit te regverdig.
 • Bedrog van regeringsamptenare, leuens, witboordjie-misdaad.
 • helde se seksskandale

Volgens ’n opname deur die Britse Mediese Vereniging is daar ’n skerp stygende aantal tienderjariges wat rook, drink, dwelmmiddels gebruik, seksueel aktief is en ook hulle liggame skend deur tatoeëring, body piercing en tongue splitting.  Verskeie seksueel oordraagbare siektes neem vinnig onder tienderjariges toe, insluitende Vigs en Chlamydia. Laasgenoemde is ’n siekte wat meisies onvrugbaar maak. Verkeerde eetgewoontes en vetsug neem ook toe, en word deur drankmisbruik vererger.

 

Hoe het dit gebeur?

Hoe gebeur dit?  Waar kom dit vandaan.  As kerk moet ons dié vrae vra omdat ons dalk nie ons rol vervul het of dalk vandag vervul nie.  As ouers moet ons dit vra omdat ons ‘n uiters noodsaaklike rol het om te speel in die skep van morele waardes en gewete onder ons kinders.  As ouers en kerk is ons die instrumente om geloofsvroming te begelei!

Moontlike redes waarom dit gebeur is:

 • Desensitisering – ons word sag gemaak deur die TV en Media wat ons bombardeer met ‘n moraliteit wat NIE Bybels is nie.  Daar mag nou en dan ‘n oulike fliek uit Holywood kom, maar oor die algemeen kan ons nie Holywood as die beskermer van algehele moraliteit voor hou nie.  Om nie eers te praat van Christelike moraliteit nie.  Die Holywood-beeld van die huwelik is so skeef dat dit geen wonder is dat SA vinnig besig is om te spog met ‘n rekord-getal egskeidings nie.  Liefde en seks word ‘n kommoditeit wat verrbuik kan word soos en wanneer ‘n mens wil, en as ‘n manipulerende item (as jy vir my lief is…; it feels so right).  Selfs ons eie sepies volg dié voorbeeld.  Natuurlik ook omdat mense sensasie vra.  As 7de Laan se kyk-syfers daal, dan pluk hulle ‘n vinnige soetsappige egbreuk, of iets uit om die aandag weer te hou.  Beslis nie ‘n mooi storie van troue, geloof, of iets Christeliks nie.  En Big Brother, as die huis maats nie saam seks het nie, kyk niemand!  M.a.w. liewe gemeente, dis nie net Holywood se skuld nie, dis ook die aanvraag deur ons  as kykers!

  Cheryl Crow sing: “If it feels so good, why is it wrong?”  Asof die “lekker” gevoel ons moraliteit bepaal, bepaal wat reg en verkeerd is?

 • Praktyk-gerig – Nog ‘n rede is dat ons na die Bybel kyk vanuit die praktyk.  Dis nie meer God se Woord wat bepaal hoe ons lewe, maar eerder ons “struggles” wat maak dat ons na die Bybel toe gaan met ‘n vooropgestelde “idee” waarop ons nou net bevestiging of antwoorde soek.  M.a.w., my lewe bepaal hoe ek die Bybel lees, en nie die Bybel se gesag nie.  Ek soek dus antwoorde of regverdiging uit die Bybel nadat ek in die praktyk ‘n standpunt gevorm het; i.p. daarvan dat ek my standpunt vorm, soms wysing vanuit die Bybel en dan praktyk toe gaan.
 • Gewone menslike rebellie – Paradigma van “selfstandigheid”.  Self besluit.  Kan ‘n man op die maan sit, dan kan ons seker self besluit wat reg en wat verkeerd is.  Ons wou al van die begin van die mensdom af self besluit oor ons lewe.  ‘n Amerikaner skryf: “One of the causes is the overall tolerance of things that are immoral. Immorality can be defined as anything that deteriorates the decency, honorable or artistic merit, and overall purity of things.
 • Agteruitgang van gesinslewe – egskeidings, onvolwasse gesinne ens.

Wat is morele verval / Wat sê die Bybel

Wat presies is morele verval of agteruitgang?

Prof Johan Malan van die Univ van die Noorde sê:
Morele verval is die gevolg van geestelike verval, omdat morele beginsels oor aanvaarbare en onaanvaarbare gedrag gewoonlik  godsdienstig verankerd is. Wanneer ’n volk sy godsdienstige bande laat verslap of selfs verwerp, tree daar feitlik onmiddellik morele verval in. Die mense ag hulleself nie meer aan verhewe geestelike en moreel-etiese beginsels gebonde nie, en begin dan om te doen net wat hulle wil.

Morele verval is die geleidelike wegskuif van die Bybelse waardes en norme.  Dit kom natuurlik omdat ons nie meer getroue Bybelstudente is nie.  Haggai het al in die OT gesê: “My volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis”.  As ons nie weet wat die Here vir ons sê nie, hoe gaan ons weet wat om te doen, hoe om op te tree, hoe om versoekings te weerstaan ens.

Begin as klein dingetjies.  Dis dikwels die klein dingetjies wat elke dag in ons besighede gebeur, wat ons dink, geen effek het nie.  Dit is dié klein dingetjies wat maak dat dit al groter word.  Jak beskryf dit so mooi in Jak 1:14 – 16 –  [Maar ’n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julleself mislei nie, my liewe broers.]

 

Slot

Hoe draai ons om liewe gemeente? 

Natuurlik terug na die Woord.  Ons het vroeër gesien dat  Hosea (4:6) sê dat ons onder gaan omdat ons nie meer die Woord ken nie!  Die eerste stap is dus om weer stil te word in die teenwoordigheid van God en te hoor wat Hy te sê het oor die lewe, oor onsself, oor ons rol en plek op hierdie aarde.  Die boekie van Rick Warren, Purpose Driven Life is ‘n uitstekende manier om uit te vind waarvoor ek op hierdie aarde is.  Die eerste vraag in die boekie is: What on earth am I’m doing here?

En dan sal ons natuurlik die oorsake wat ons vroeër genoem het moet teenwerk.

Desensitisering

Neem die Bybel weer ernstig op

Rebellie – Hoe draai ons ons natuurlike geaardheid om?  Deur die vernuwende krag van die Heilige Gees het ons mos nuwe mense geword.  By wedergeboorte het ons nuut geword.  Paulus sê dit so duidelik: “Julle het die ou mens afgelê.  Julle is nou nuwe mense”.  Al wat nou moet gebeur is dat ons die nuwe mens moet laat lewe, m.a.w. ons mnoet die Gees toelaat om ons nuut te maak.  In Rom 12:1-2 staan daar: Verander ons denke (Rom 12:1). 

Ek het leterlik deur die Bybel geblaai en op verskeie blaaie riglyne gekry vir ‘n etiese lewe:

 • Rom 8: Lewe deur die Gees! :1-2, 4-5; 8-10; 13-17
 • Rom 12: Riglyne vir die Christelike nuwe lewe…
 • Rom 13:14
 • 1 Kor 7 – Raad oor die huwelik
 • 2 Kor 4 – Lewe deur de Geloof
 • Gal 5, ons teksgedeelte
 • Ef 4 & 5 – Riglyne vir die nuwe lewe :22-24; 29; 5:3-5; 10; 17
 • Fil 1:27ev; 2:12b-15
 • Kol 2:6; 8-10; 20-23; 3:1; 3:5 – Die ou en die nuwe lewe… 3:8-10
 • 1 Tess 4 – ‘n Lewe volkome aan God toegewy
 • Tit 3 – Die Christelike gedrag
 • Ens………….

 Gesinslewe – Die huwelik!  Liewe gemeente, wanneer het egskeiding “nie meer ’n sonde” geword nie?  Toe “almal” dit begin doen het.  Maar, kom ons sê dit vanoggend maar vir mekaar.  Bybels het God se gevoel oor die huwelik nog nie verander nie.  God het die instelling van die huwelik en ‘n gesinslewe vir ‘n baie belangrike rede daar gestel.  Dis die veilige broeikas waar ons kinders leer om as gelowiges in die wêreld te leef, voor berei word om die stampe en die stote van die wêreld én natuurlik die aanvalle van die duiwel, te weerstaan.  As ‘n huwelik opgebreek is, hoe kan dit gebeur.  Ten spyte van wat mense wil hoor of glo, ek het nog nie kinders uit ‘n egskeiding gesien wat géén letsels oor het daarvan nie.  Letsels wat dikwels eers in hul eie huwelike na vore kom.  En daar is baie navorsing al gedoen oor egskeiding en die gevolge daarvan.  Dis nie net my eie ervaring nie.  Ons sal weer erns moet maak met die maats wat ons gekies het en bedag daarop moet wees dat die duiwel al sy wapens gaan uithaal om ons huwelike te verbrokkel.  Wanneer ons moeg is, alleen voel, ongewaardeer voel, pop daar iemand uit wat ‘n beoefte vervul en siedaar – daar is verbrokkeling.  Meeste egbreuk vind nie plaas omdat mense vooraf besluit het om dit te doen nie, maar juis in daardie onverwagse situasies waar iemand bereid is om te luister, om te troos.  Maak ‘n commitment om die vrou/man wat God jou gegee het, weer te leer lief hê soos toe julle nog verliefdes was.  Vra God om julle hierin te help!, maar maak ‘n nuwe commitment om jul huwelik in stand te hou!

Vrees – Vrees vir die konsekwensies is natuurlik ‘n baie goeie motivering om reg te doen.  Ons doen dit met ons kinders in opvoeding, ons doen dit met die bekamping van VIGS.  God gebruik vrees in die Bybel om ons te hernner wat die konsekwensies is vna ons verkeerde keuses. 

 • 1 Kor 6:9-11
 • Gal 5:19ev
 • Ef 5:3-5

 

Liewe gemeente, ons kan nog die hele oggend hier geleer word deur God en uit Sy Woord oor ‘n eerbare Chrstelike lewe.  Kom ons sluit af en sê vir mekaar

 1. Iets moet dringend en ernstig gedoen word om die morele verval in ons land teë te werk.
 2. Ons is bemagtig.
 3. Ons het al die gereedskap (Die Bybel, kerk, medegelowiges; die Heilige Gees!) om dit te kan doen.
 4. Al wat kort is ‘n “commitment”, ‘n begeerte om terug te keer na God en Sy Woord en heilig te word, iets wat ons al in beginsel reeds is!

Amen

Advertisements

3 responses to “Morele verval

 1. Terug pieng: nouwatnou « ekke dink

 2. louis, ek het nie antwoord daarop nie. dit gebeur en dis sooo sleg. ek sou probeer om haar te oortuig dat daar baie winste in “redding” is eerder as skei; soos byv.
  * dat daar geen wenners (kinders veral ingesluit) uit ‘n egskeiding stap nie;
  * dat dit die Bybelse opdrag/weg is
  * dat God dit wil en kan seen want dis is Sy wil;
  * dat skei die “easy way out” is, want dit vra nie opofferings nie….maar easy way out is nie noodwendig die beste nie
  * dat, as jy eers eenmaal dit gedoen het / reggekry het, dit weer en weer kan gebeur. Ek het nie stats nie, maar ek het laas gehoor die persentasie van mense wat geskei is/het, en ‘n 2de maal skei, is scary hoog!

  Hoop dit help! O, natuurlik BID!

  Like

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s