Is jou “Tempel van die Heilige Gees” in puin?

Lees Hag 1 & 2:10-23; Esra 1:2-3; 7-8; 3:8-10; 4:1,4; 17, 21; 6:6

Verwysing: Attie se preek oor dieselfde teks

Agtergrond

Hierdie profesie is geskryf in die tyd net na die terugkeer van die Ballinge uit Ballingskap (538vC), in die regeringstyd van Koning Darius (520vC). Juda het ‘n moeilike tyd beleef weens talle misoeste, droogte en vyandigheid met hul bure, die Samaritane. Na 18 jr terug het die optimisme van die “terugkerendes” plek begin maak vir moedeloosheid.

Volgorde van gebeure

Ballinge is terug; mure en tempel moet herstel word. Teensanders (blykbaar samaritane) frustreer die volk en breek hulle moed.

Esra Haggai
Ballinge keer terug saam met Serubbabel Eerste profesie Aug/Sep 520vC – min oeste = God se terughoudende hand
Planne om die tempel te herbou 536vC Tweede profesie 17 Okt 520vC – Tempel vs huise, teenwoordigheid
Teenstand van binne (mede volksgenote) sowel as buite, bouwerk word gestaak Derde profesie – 18 Des 520vC – Messiaanse profesie
Koning Darius beveel herbou en beskerming 520vC

Boodskap aan die destydse leser

Daar is hoofsaaklik 3 temas

  1. Gaan oor God – almagtige wat totaal in beheer is én by hulle is om hulle te seën op die regte tyd
  2. Belangrikheid van die herbou van die tempel en gepaardgaande reinheid, veral omdat geen moeite ontsien is in die herstel van hul eie huise nie. (Aug / Sep 520vC)
  3. Belofte – die Messias is oppad.

Teen die tyd dat hierdie profesie gelewer is, was dit 18 jr na die terugkeer van die ballinge uit Babilonië. In die 18 jr kan ons aanneem, het hulle vêr gevoerder in die herstel van hulle lew ein en rondom Jerusalem. Waarskynlik is die stad herbou, hulle huise en mure is herbou, en is hulle weer redelik goed gevestig in hulle daaglikse beroepe : handelaars, besigheidsmanne, skrynwerkers, boere.

Uit die profesie ly ‘n mens af dat hulle begin kla het dat hulle arbeid nie deiselfde vrug lewer as wat hulle verwag het nie. Dis mos ‘n universele gevoel – ek is meer werd as wat ek eintlik kry. Die boere het gevoel die oeste kon mee roplewer. Die handelaars het waarskynlik gevoel hulle kan meer kry vir hulle produkte. Hulle het baie werk en sweet ingesit, maar nie baie terug gekry nie.

Die eerste boodskap wat Haggai vir hulle bring is dat hulle moet besef God is in beheer. Die feit dat hulle oeste en/of besighede nie oplewer wathulle dink nie, is nie net a.g.v. natuurtoestande of ekonomiese toestande nie. Dalk sit God agter dit alles. Die totale skepping behoort aan God en God is steeds in beheer van die skepping. Hy is die skepper maar hy is ook die herskepper. God hou dus self sy skepping in stand, met en soms sonder ons bydra. God kan dadelik reën stuur, en dit dadelik weer wegneem. Geen koning of wêreldmag, of ekonomiese kragte is totaal in beheer van die alledaagse gang van sake nie. M.a.w., God kan hulle omstandighede in ‘n oogwink verander, as dit Sy wil is.

So wat wil Haggai sê? Wel, of hulle nie dalk dink die lae oeste kom dalk van God af nie? Maar hoekom?

Dit bring Haggai by sy tweede tema. As hulle die afgelope 18 jr geen steen onaangeroer gelaat het om hulle eie huise, plase, lewensomstandighede herbou het nie, is dit vreemd dat die tempel nog in puin is. Daarom die profesie: julle bly in nooi huise maar die tempel van die Here lê in puin.

Om die volle omvang te verstaan, moet die plek van die tempel in Israel verstaan word. Die tempel was die verpersoonliking van die teenwoordigheid van God by hulle. Soos die wolkkolom dit in die dae vna die uittog gedoen het, en die ark dit in dae voor die tempel gedoen het, so is die tempel teken van God se teenwoordigheid by sy volk. Byna soos wat Jesus Immanuel, God met ons, is.

Die gevolgtrekking is dus: julle het baie gedoen om julle lewe te “herstel” na die terugkeer uit ballingskap, maar nog niks gedoen om God weer “terug te bring” in julle lewe nie. Kon julle in 18 jr nog nie die nodigheid insien om die tempel te herstel nie? Miskien moet julle eers die saak regstel, voor julle verder kla oor die opbrengste…

Later, toe die tempel wel besig is om herstel te word, bring Haggai die volgende punt tuis; dié van onreinheid. Volgens Levitiese reëls verduidelik Haggai dat ‘n mens nie onrein in die teenwoordigheid van die Here kan verskyn nie. Indien hulle die tempel herstel, wat noodsaaklik was, is dit dan nou ook tyd om die onreinheid aan te spreek.

Laastens sluit Haggai sy profetiese boodskap af deur vir hulle te troos en te verseker van God se beloftes. As Verbondsgod is God en wil God in ‘n intieme verhouding met sy volk wees, en as hulle die tempel herbou en dus ook hul verhouding met Hom herstel (reinheid), sal Hy hulle seën.

Boodskap vir vandag

Intterresant genoeg is dit nou ook 18jr na die geskiedkundige 1990 toespraak. Sonder om reguit lyne uit die OT te trek, is die ooreenkomste tog opvallend. In 1990 het daar ‘n golf van optimisme begin wat ‘n “tsunami” geword het na die wêreldbeker oorwinning in 1995. Francois Pienaar vertel uit die binnekringe dat hulle oraloor ‘n reuse gevoel van optimisme ervaar het. Dit het goed gegaan met SA op talle gebiede. Ook op ekonomiese gebied het die lae warde van die rand en hoë rentekoerse van 1994/1995 begin plek maak vir voorspoed.

Helaas, vandag het hierdie opgewondenheid oor die lewe in SA plek gemaak vir swaarmoedige gees van verslaenheid, uitsigloosheid. Talle mense het reeds ‘n heenkome in ‘n ander land gaan soek a.g.v. swakker onderwys, misdaad, werksgelenthede ens.

Ek is ook seker daar is talle van ons wat voel dat ons minder verdien as wat ons werd is. Die kapitalisme en “raag en aanbid”-sisteem maak dat ons dikwels nie vergoed word vir wat ons werk is nie, maar wat beskikbaar is. Boere verander hul produkte omdat ‘n seker produk se prys nie winsgewen is nie. Ons sou kon doen met ‘n miljoen!

Is daar ‘n verband met Israel se boodskap en ons? Kan dit waar wees dat hierdie boodskap vna die profeet Haggai, 500 jaar vC dalk iets vir ons wil sê.

Ook vandag moet ons erken dat God totaal in beheer is. Daar is geen wêreldmag, geldmag of ekonomie wat die beheer oorgeneem het nie. God laat dit dalk toe dat daar ander magte is wat ons lewe besondelrik beheer, maar aan die einde van die dag (met apologie aan Naas), is en bly God die skepper én herskepper. Hy kan in ‘n oogwink omstandighede verander. Dikwels met ons medewerking en gebede. Maar Hy kan. Mag ons dit nooit uit die oog verloor nie, al is ons situasie hoe hopeloos.

Tweedens lyk ons “huise en karre” (lees omstandighede) nog steeds nie te sleg nie. In vergelyking met miljoene ander mense, is ons steeds van die bevoorregte mens ein die wêreld. Onlangs is Jhb aangewys as die agste goedkoopste stad om in te woon (lees meer hieroor). As onsself vergelyk met die rykes van die rykes, lyk ons dalk sleg, maar oor die algemeen kan ons dankbaar wees vir talle voorregte; vir huise wat in ‘n groot mate in orde is.  Volgens die Miniature Eearth projek is “ryker” / meer bevoorreg as 75% van die wêreld se bevolking as ons ‘n kamer, bed, kas vir ons klere en ‘n dak oor ons kop het. 53% van die wêreld se bevolking sukkel om uit te kom met $2/dag. Ons huise is OK, …

Maar hoe lyk die tempel? Onthou natuurlik dat die Nuwe Testamentiese “tempel” ons liggame is. As die tempel die verpersoonliking van die teenwoordigheid van God is, is dit ook waar t.o.v. ons tyd. Nou is dit egter nie meer ‘n fisiese tempel (of kerkgebou of genooteskap) nie. God wil met elkeen van ons in ‘n persoonlike verhouding staan en ons is die tempel van die Heilige Gees. Deur Sy Gees wil Hy in ons woon. Is ons “tempels” dalk in puin? Moet ons nie dalk baie ernstiger kyk na ons persoonlike verhouding met Christus nie. Spandeer ons dieselfde tyd aan dié verhouding as aan die “herbou van ons huise”? Hoe lyk ons stiltetyd?

As ons dan weliswaar aan dié verhouding werk en dit herbou, is die volgende punt vsn die profeet ewe geldig – ons heiligheid. Eweneens moet ons self ondersoek doen en kyk of daar nie dinge is wat ons moet skoonmaak nie. Het ons oor die jare gemaklik geraak met roofkyk, roofkopieë, met belastingontduiking, met oneerlikheid, ontrouheid, wellus, wraak ens? Dan moet ons regmaak om weer met “skoon hande” gemeenskap met die Here te beleef.

Laastens dan die troos en belofte! In hierdie herstel poging staan ons nie alleen nie. Ons het reeds die koms van Jesus Christus, Immanuel (God met ons) ervaar. Ons het reeds die beloftevervulling gesien en leef uit die vrug daaran. Ons het ook reeds al die toerusting gekry om te leef soos wat God van ons verwag. Ons hét die Heilige Gees gekry as krag, waarborg, troos, as God met ons!

Slot

Ons almal weet hoe om hard te werk. Ons almal weet hoe dit voel om hard te werk en nie daarvolgens vergoed te word nie.

Dis 18 jr later in ons eie land… Ons wapens vir aanval en verdediging is nie sekuriteit en gewere nie, maar die wapenrusting van God. Moet ons nie ons “tempels” herstel en so begin leef dat hierdie land as geheel kan terugkeer na die Here nie? God wil meeste van die tyd in en deur Sy kinders die wêreld seën. Dis tyd dat ons ons plek inneem.

Intussen moet ons ook onthou; daar sal altyd diegene wees, soos in Israel se tyd, wat jou spoed wil breek. Maar byt vas; ons het al die toerusting wat ons nodig het om te slaag.

Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s